ទូរស័ព្ទ HTC One Google Edition ROM មានលក់ទៀតហើយ!

       បន្ទាប់ពី​មានការ​ចេញលក់​នូវ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ម៉ូ​ដែល Galaxy S4 Google Edition និង HTC One Google Edition នៅលើ Google Play Store កន្លងមក ឥឡូវនេះ​ស្រាប់តែ XDA Developer បាន​បង្ហាញថា មាន HTC One Google Edition ROM ចេញលក់​ទៀតហើយ។

      ទូរស័ព្ទ HTC One Google Edition ROM ម៉ូ​ដែល​ថ្មី​រូបនេះ​នឹង​ដំណើរការ​ជាមួយ GSM Version នៃ HTC One ដោយមាន​បង្កប់​មកជា​មួយ​បទពិសោធន៍​ដូចគ្នា​ទៅនឹង HTC One។

ចំពោះ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៃ​ទូរស័ព្ទ HTC One Google Edition ROM  ជំនាន់​ថ្មី​នេះ លោកអ្នក​អាច​ស្វែងយល់​បន្ថែម​តាមរយៈ XDA Developer Forum៕

      ប្រភពៈ geeky gadgets

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *