ព័ត៌មាន

Apple ផ្តល់ជូន Top iOS App សម្រាប់ខួប ៥ ឆ្នាំ នៃ App Store

        នៅ​ថ្ងៃទី ១០ កក្កដា នេះ ជា​ថ្ងៃ​ខួប ៥ ឆ្នាំ នៃ​ការដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់ App Store របស់ Apple  តើ​លោក​អ្នកដឹង​ដែរឬទេ ថា Apple ផ្តល់ជូន​អ្វីខ្លះ?

       សម្រាប់​ឱកាស​ខួប ៥ ឆ្នាំ នៃ​ការដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​កម្មវិធី App Store ក្រុមហ៊ុន Apple មានការ​ផ្តល់ជូន​ពិសេស​សម្រាប់​អតិថិជន​របស់ខ្លួន ដោយ​រួមមាន Freebie Apps និង Games ដូចខាងក្រោម។

 Infinity Blade II

 Superbrothers: Sword and Sworcery EP

 Where’s My Water?

 Badland

 Tiny Wings

 Traktor DJ

 Day One

 Over

 Barefoot World Atlas

How to Cook Everything

      គួរ​បញ្ជាក់ថា វា​ជា​ឱកាសល្អ​ហើយ សម្រាប់​លោកអ្នក​ដើម្បី​ទទួលយក​កម្មវិធី​ឬ​ហ្គេម​ទាំងនោះ។

      ប្រភពៈ intomobile