លឺថា Google កំពុងដំណើរការទៅលើ Nexus 7 Tablet ថ្មី

         យោងតាម WSJ ដែលបានរាយការណ៍ដោយ​ Amir Efati ថា​​Sundar Pichai របស់ Google បានប្រាប់គាត់ថា ក្រុមហ៊ុន Samsung និង Google គឺកំពុងធ្វើការនៅលើ Nexus 10 tablet ថ្មី។

         យើងមិនទាន់បានទទួលដំណឹងជាក់លាក់នៅឡើយទេពី Nexus 10 tablet ។ វាគឺអាចទៅរួចដែលថា Google អាចប្រើប្រាស់ Nexus 10 Tablet ថ្មីនេះដើម្បីដំណើរការជំនាន់ថ្មីបន្ទាប់នៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទចល័តរបស់ពួកគេគឺ Android 5.0 Key Lime Pie ដែលមានពាក្យចចាមអារាមថានឹងចេញដំណើរការនៅរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ហើយយើងប្រហែលអាចឃើញឧបករណ៍ថ្មីនេះនៅក្នុងខែ តុលា​ខាងមុខនេះហើយ៕

         ប្រភពៈ Geeky Gadgets

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *