ព័ត៌មាន

Apple ទំនងជា Release នូវ iOS 7 Beta 4 នាសប្តាហ៍នេះ

      កាលពីពេល ពីរ​បី​សប្តាហ៍​កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុន Apple បាន Release នូវ iOS Beta Version ថ្មី​មួយ ហើយ ឥឡូវនេះ​សម្រាប់ Version ចុងក្រោយ​ត្រូវបាន​គេ​រំពឹងទុក​ថា នឹង Release នៅ​សប្តាហ៍​នេះ​ជាក់​ជាមិនខាន​គឺ iOS 7 Beta 4។

      ចំពោះ iOS 7 Beta 3 ត្រូវបាន Apple ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​តាំងពី​ថ្ងៃទី៨ កក្កដា មក​ម្លេះ ហើយ​សម្រាប់ iOS 7 Beta 4 ត្រូវបាន​គេ​សង្ឃឹមថា នឹងដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​នៅ​សប្តាហ៍​នេះហើយ ប៉ុន្តែ Apple ពុំទាន់​ធ្វើការ​ប្រកាស​ពី Version ថ្មី​នោះឡើយ។

     ក្នុងពេល​មិនយូរមិនឆាប់ៗខាងមុខនេះ យើង​នឹង​ទទួលបាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​មួយចំនួន ថា​តើ​វា​មានការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ឬ​ប្រែប្រួល​យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ​នៃ Version មុន៕

      ប្រភពៈ Appdevices