ទូរស័ព្ទ iPhone 5C ថ្មី ពណ៌បៃតង ស្វិតហើយមិនរអិលបានបង្ហាញរូបភាពជាច្រើន

     iPhone 5C ថ្មី ដែលមាន​តំលៃថោក​ជាង​មុន និង​អាច​ដាក់លក់​ជាមួយ iPhone 5S ដែលនឹងមាន​បង្ហាញ​នូវ​រូបភាព​ជាច្រើន​ដែល​បង្ហាញ​អំពី iPhone 5C ពណ៌​បៃតង ។

     ក្រុមហ៊ុន Apple Leak បាន​នាំយក​ព័ត៌មាន​របស់ ក្រុមហ៊ុន Sony Dickson ដែល​បានធ្វើ​ការបង្ហាញ​រូបភាព​របស់ iPhone 5C ទាំង​ក្នុង​នឹង​ក្រៅ​មាន​ចំនួន​ច្រើនជាង​ហុកសិប​រូបភាព ។

     មួយវិញទៀត iPhone ដែលមាន​តំលៃថោក​នឹង​បង្ហាញខ្លួន​ជាមួយ​ពណ៌​ជាច្រើន​ដូច​នៅក្នុង​ឥ​ន្ទូ​រួមមាន ពណ៌​ខៀវ ពណ៌​ក្រហម ពណ៌​លឿង ពណ៌​បៃតង និង​ពណ៌​ស ។

     អ្នក​ប្រាកដជា​បានឃើញ​នូវ​រូបភាព នឹង​ព័ត៌មាន​ជាច្រើន​ដែល​ស្តី​អំ​ៃ​ពី iPhone 5C  ក៏ប៉ុន្តែ​ពុំទាន់​មានការ​បង្ហាញ​នូវ​រូបភាព​ធំ​នៅឡើយ​ទេ ហើយ​ក្រុមហ៊ុន iPhone ហាក់បីដូច​ជាមាន​ភាព​ជឿជាក់​ទៅលើ​ការបង្ហាញ​នេះ​យ៉ាងខ្លាំង ។

     ប្រភព: Techradar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *