កម្មវិធី You Tubeថ្មីរបស់ Microsoft បានបញ្ចូល Window Phone

  ​​​​   ឥឡូវនេះកម្មវិធីថ្មី បានដំណើរការនៅក្នុង Window Phone Store   ហើយកម្មវិធី Microsoft បានអះអាងទៅលើកម្មវិធីថ្មីនេះ

     មុខងារសំខាន់របស់ You Tube មិនទាន់មានលក្ខណះប្រសើរនៅឡើយទេ​ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ​ យោងតាមការធ្វើការសាកល្បងរបស់ក្រុមហ៊ុន Verge ទៅលើការបង្ហោះវីដេអូនៅពេលដែលទូរស័ព្ទកំពុងតែសាកថ្ម នឹងភ្ជាប់ទៅអ៊ិនធើណិត ប្រព័ន្ធ V.3.2.00 ​បានដំណើរការក្នុង Windows Phone 7.x និង Window Phone 8 នឹងធ្វើការបង្ហាញនូវ Video Channels ដោយឧបករណ៍ថ្មីរបស់ពួកគេ ។ អតិថិជនក៏អាចធ្វើការរៀបចំ​ ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនតាមរយ:គេហទ័រ My YouTupeផងដែរនៅ ពេលដែលអ្នកធ្វើការរុករកបណ្តាញ វីដេអូ​​ នៅតាមរបារស្វែងរកព័ត៌មាន​  ។       

     ប្រភព: Teachradar

កម្មវិធី You Tubeថ្មីរបស់ Microsoft បានបញ្ចូល Window Phone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *