តើ Newxus7 ថ្មីមានបញ្ហាសមត្ថភាព Multitouch របស់ខ្លួនរឺ?

     បញ្ហានេះក៏ដូចជា​ បញ្ហារបស់​ GPSដែរ​ ដែលមិនមែនកើតឡើងតែលើ Nexus ថ្មីនោះទេ ។ ម៉្យាងវិញទៀត ពពួក Android ក៏ត្រូវបានគេធ្វើការរិះគន់ពីឧបករណ៏  Tablet Touchscreen  ផងដែរ ។

     ថ្មីៗនេះនៅពេលដែល Nexus 7បានលក់ចែកចាយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ក៏មានពាក្យរិះគន់ពីការ Touch លើអេក្រង់ខុសពី ប្រក្រតីត្រូវបានបង្ហាញលើ Google Product Forumដែលបង្ករបញ្ហាពេលដែលធ្វើការប្រើប្រាស់ក្តារចុច(Keyboard)។ 

     យោងតាមមតិអ្នកប្រើប្រាស់ Nexus 7​ ថ្មីមិនអាចចុចផ្តេសផ្តាស់នៅពេលកំពុងសាកថ្មនោះទេ ព្រោះវាអាចធ្វើខុសគោលដៅ ប៉ុន្តែប្រសិនបើធ្វើការសាកជាមួយចរន្ត AC នោះហាក់បីដូចជាគ្មានបញ្ហានោះទេ ។               

     ​​​​​​​ប្រភព: Teachradar

តើ Newxus7 ថ្មីមានបញ្ហាសមត្ថភាព  Multitouch  របស់ខ្លួនរឺ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *