តើកាសស្តាប់ប្រភេទណាដែលទំនើបហើយសមនឹងអ្នក ?

    អ្នកធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅហាងដើម្បីទិញកាសស្តាប់​ ហើយវាមានច្រើនប្រភេទផងដែរដូចជា កាសដាក់ក្នុងរន្ធត្រចៀក កាសពាក់លើត្រចៀក កាសពាក់លើក្បាល ជាមួយនឹងកាសស្តាប់ថ្មីឥតខ្សែដែលអាចប្រើបានពីប្រភេទ Superfi​មានច្រើនប្រភេទដែលមិនដឹងថាមួយណាសាកសមនឹងអ្នក ។

     ឥឡូវនេះអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានហើយជាមួយនឹងកាសក្នុងរន្ធត្រចៀក SoundMagic E10 ថ្មីដែលមានគុណភាពសំឡេងល្អ តម្លៃប្រហែល  35ផោន នឹងកាសស្តាប់ដែលមានសំលេងកាន់តែច្បាស់ទៀតនោះគឺ Beyerdynamic MMX 101iE មានតំលៃ 95ផោន។ហើយមួយវិញទៀតកាសពាក់លើត្រចៀកដែលមានគុណភាពគឺអាស្រ័យលើប្រព័ន្ធ Treble របស់វាម៉្យាងទៀត បើអ្នកចង់ស្តាប់តន្រ្តីតាមបែបធម្មជាតិរបស់ខ្លួនសូមប្រើកាសពាក់លើក្បាលប្រភេទ​Denon AH-D7100

តំលែ999.99 ផោននេះវិញ ។

    ប្រភព :Teach Fresh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *