ទូរស័ព្ទ BlackBerry OS លក់ដាច់ជាងគេបំផុត

     បើតាម​របាយការណ៍រ​បស់​គេហទំព័រ Gartner បាន​បង្ហាញថា​ការលក់​ទូរស័ព្ទ​ដោយ​ផ្អែកលើ​កត្តា​ពីរ​យ៉ាង: កត្តា​ទីមួយ​ទូរស័ព្ទ Smart Phone លក់ដាច់​ជាង​ទូរស័ព្ទ​ធម្មតា ហើយ​វា​ប្រភេទ​ទូរស័ព្ទ​ថ្មី​នឹង​មកដល់​ពេលឆាប់ៗនេះ​គឺ BlackBerry ដែលមាន Window Phone OS ។

    ការលក់​ទូរស័ព្ទ Smart Phone មាន​សន្ទុះ​យ៉ាងខ្លាំង​រហូតដល់ 46.5  ភាគរយ​នឹង​លក់ដាច់រហូតដល់ 225លាន​គ្រឿង ក​កំឡុង​ឆ្នាំមុន។ ការលក់​នេះ​ត្រូវបាន​ចុះ​នៅត្រឹម 210 លាន​គ្រឿង​ស្មើនឹង 21ភាគរយ​នៅ​កំឡុង​ចុងឆ្នាំ ។ នៅ​តំបន់​អាស៊ី​បា​ស៊ី​ហ្វិ​ក ជនជាតិ​អា​មេ​រិចនឹង ទ្វីបអ៊ឺរ៉ុបត្រូវបានលក់ដាច់រហូតដល់ 74.1ភាគរយ ហើយយ៉ាងតិចបំផុតក៏ 55.7 ភាគរយឬ31.6 ភាគរយ ។ ក្រុមហ៊ុន Sumsung បានរៀបចំធ្វើការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសកលពី 29.7 ភាគរយដល់ 39.7 ភាគរយកាលពីចុងឆ្នាំមុន ។

     ប្រភព:Teach2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *