តើក្រុមហ៊ុន HTC គ្រោងនឹងបង្ហាញនូវគំរូពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួនមុននឹង ធ្វើការបង្ហាញទូរស័ព្ទ Moto X រឺ?

     ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Motorola មាន​គោលបំណង​ធ្វើការ​បង្ហាញ​ទូរស័ព្ទ Moto x ថ្មី ក៏ប៉ុន្តែ​ក្រុមហ៊ុន HTC ក៏មាន​គោលបំណង​ក្នុងការ​ធ្វើការ​បង្ហាញ​ដែរ ដោយ​យោងតាម​របាយការណ៍​នៅថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍។

      ប្រភព​ដដែល​បាន​បង្ហាញថា​គម្រោង​រប​ស់​ក្រុមហ៊ុន HTC  បានផ្តល់​ឲ្យ​អតិថិជន​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​បណ្តាញ​បាន​តាមចិត្ត​លើ Spint Network នៅក្នុង​សហរ​ដ្ផ​អា​មេ​រិច​ដើម្បី​បង្កើត​ទូរស័ព្ទដៃ HTC 8XT ។

      ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ Moto x  ថ្មី​របស់​ក្រុមហ៊ុន Motorola នឹងធ្វើ​ការបង្ហាញ​នូវ​សមត្ថភាព​ថ្មី​របស់ខ្លួន នៅលើ​គេហទំព័រ Moto Maker Website ដែលមាន​សម្បក​ពីរ​ពណ៌ ។

      ប្រភព :Teachradar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *