ព័ត៌មាន

ទូរស័ព្ទ Moto X នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅមជ្ឈមណ្ឌល AT&Tនៅថ្ងៃទី23 ខែសីហា

 ​  ​  វាទើបតែមានរយះពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះដែលក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Googleបានធ្វើការបង្ហាញទូរស័ព្ទ Moto X ថ្មី ។ វាមានភាពជាក់ស្តែងជាងនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌល AT&T នៅពេលដែលទូរស័ព្ទ Moto X បានធ្វើការដាក់លក់នៅថ្ងៃទី 23 ខែសីហា ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការទិញនៅមជ្ឈមណ្ឌល​ AT&Tនោះអ្នកនឹងទទួលបានឌុយភ្ជាប់ NFC​ ដោយឥតគិតថ្លៃ ។

 ​  ​ ទូរស័ព្ទនេះមានតំលៃ $199.99 មានអង្គចងចាំ 16GB នឹងតំលៃ $299.99 មានអង្គចងចាំ 32GB ជាមួយនឹងការធានាជូនពីរឆ្នាំ ។ បើអ្នកពិតជាចង់បានទូរស័ព្ទ ហើយចង់បង់រំលោះនោះគឺអាចធ្វើបានដោយចំណាយត្រឺមតែ $27សម្រាប់​Moto X (16GB) នឹង $32សម្រាប់ Moto​X(32GB)។

 ​  ​  ប្រភព: AT&T