បន្ទះ Kindle Fire HDថ្មីបានបង្ហាញខ្លួន

    បន្ទះ​Kindle Fire HD បានបង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​ឆ្នាំនេះ ។ ក្រុមហ៊ុន​អា​ម៉ា​ហ្សូ​ន ហាក់បីដូចជា​ទទួលបាន ទីផ្សារ​ខ្ពស់​ជាពិសេស​នៅពេលដែល​បានបង្ហាញ​បន្ទះ Kindle Fire ថ្មី  ។បន្ទះ Kindle Fire HDជា​ម៉ូ​ដែល​ថ្មី​បន្ទាប់ពី​ម៉ូ​ដែល  Kindle Paperwhite បានធ្វើ​ការបង្ហាញ​កាលពី​ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ 2012 ជាមួយ​អេក្រង់ដ៏​ស្រស់ស្អាត ។សម្រាប់​បន្ទះ Kindle Fire HD ក៏​ជា​ប្រភេទ Kindle Fire នៅក្នុង Offing ដែរ ។ វា​មាន​លក្ខ​ណះ​ខុសគ្នា​បន្តិចបន្តួច​ហើយក៏​អាច​ច្រឡំ​គ្នា​ដែរ ។

  ​   ប្រភព :Teachradar

បន្ទះ Kindle Fire HDថ្មីបានបង្ហាញខ្លួន

 

 

     

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *