ព័ត៌មាន

ទូរស័ព្ទ HTCពណ៌ក្រហមថ្មីមានតំលៃ $199.99

   ​ ទូរស័ព្ទ HTC ថ្មីនឹងត្រូវបានដាក់លក់នៅពេលឆាប់ៗនេះហើយ ជាមួយនឹងតំលៃពិសេស $199.99 សម្រាប់អ្នកទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ ហើយអ្នកនឹងទទួលបានកាធានាពីក្រុមហ៊ុន HTC One ដោយឥតគិតថ្លៃពីសេវាកម្មផ្សេងៗចំនួនពីរឆ្នាំ ។ ការដាក់លក់ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី30 ខែកញ្ញា ៕

  ​  ប្រភព: Android And Me