ព័ត៌មាន

ការបង្ហាញខ្លួនរបស់ទូរស័ព្ទ iPhone 5C ថ្មី

   ​ អ្នក​អាច​ក្លាយជា​ម្ចាស់​កម្ម​សិទ្ធ​ផ្ទាល់​ជាមួយ​ទូរស័ព្ទដៃ​ថ្មី​ដែល​ទំនើប និង​ទាន់សម័យ​ជាមួយនឹង​កម្មវិធី Andriod និង ទូរស័ព្ទ Window Phone ថ្មី​តម្លៃថោក​សមរម្យ ។ ថ្មីៗនេះដែរ​ក៏​ធ្លាប់មាន​ការបង្ហាញ​ទូរស័ព្ទ iPhone 5S និង​ទូរស័ព្ទ iPhone 6 ប៉ុន្តែ​ឥឡូវនេះ​សូម​រង់​ចាំមើល​ការបង្ហាញ​ខ្លួន​របស់​ទូ​រ​ស័ព្ទ iPhone 5C ថ្មី​វិញ​ម្តង ។ មួយវិញទៀត​កញ្ចប់ ថវិការ​របស់​ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ iPhone មាន​សន្ទុះ​គួរ​ឲ្យ​កត់សម្គាល់​ដែរ ប៉ុន្តែ​វា​មានការ​កើនឡើង​កាន់តែ​ខ្លាំង​បន្ទាប់ពី មានការ​បង្ហាញ​ទូរស័ព្ទ iPhone 5  ។ យ៉ាងណាមិញ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple បាន​ងាក​មក​ពិភាក្សា​អំពី​ទូរស័ព្ទ iPhone ដែលមាន​តម្លៃថោក​វិញ​ម្តង ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Worldwide Marketing Phil Schiller កាលពី​ខែមករា​យ៉ាង​យក ចិត្ត​ទុកដាក់ ៕

    ​ ប្រភព: Teachradar

ការបង្ហាញខ្លួនរបស់ទូរស័ព្ទ iPhone 5C ថ្មី