ទូរស័ព្ទ HTC បំពាក់ឧបករណ៍ Fingerprint Scannerមែនរឺ?

     លោក Robert Downey Jr មិនទាន់បាន​បង្ហាញ​ជា​ផ្លូវការ​នៅឡើយ​ទេ ប៉ុន្តែ​ព័ត៌មានថ្មីៗអាច​ឲ្យ​អ្នកដឹង​ពី​ទូរស័ព្ទ  HTC One ។ រូបភាព​មួយចំនួន​នៅក្នុង​គេហទំព័រ​ប្រទេស​ចិន​ឈ្មោះថា ePrice បាន​បង្ហាញថា​ទូរស័ព្ទ One Max មានសក្តានុពល​លើ​ទូរស័ព្ទ HTC One  Mini  និង​ទូរស័ព្ទ HTC One ។បើ​អ្នក​អង្គុយ​ខាងក្រោម​កាមេរ៉ា​ អ្នកនឹង​ឃើញ​ឧបករណ៍ Fingerprint Scanner ។ វា​ភ្ជាប់​នៅលើ​ទូរស័ព្ទ Motorola Atrix  ដែល​ស្ថិតនៅ​ខាងលើ​ជ្រុង​ម្ខាង​នៃ​ទូរស័ព្ទ ។

    ប្រភព :Teachradar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *