ព័ត៌មាន

គម្រោងបង្ហាញ iPhone ម៉ូឌដែលលថ្មីមានការកែប្រែ

     អ្នក​បានដឹង​ពី​ព័ត៌មាន​ជាច្រើន​រាប់មិនអស់​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ទូរស័ព្ទ iPhone 5S  និង​ទូរស័ព្ទ iPhone 5C ដែល​ហាក់បី ដូចជា​ទទួលជោគជ័យ​ពិតប្រាកដ ។ ខាងក្រោម​ជា​ព័ត៌មាន​បន្ថែមទៀត​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ការបង្ហាញ​របស់​ក្រុមហ៊ុន

Apple ។

     ព័ត៌មាន​ដែលថា​នឹងធ្វើ​ការបង្ហាញ​នៅ​ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញា​ហាក់បីដូច​ជាការ​ពិតណាស់​ក្នុង​អំ​ឡុ​ពេល​ប៉ុន្មាន​សប្តាហ៍​កន្លងផុត​ទៅនេះ ។ ដោយយោង​តាម​គេហទំព័រ Wall Street Journal បានបង្ហាញ​ពី​មូលដ្ឋាន​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់ Cupertino ជាមួយនឹង​ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ iPhone ពីរ​ផ្សេងទៀត ។ វា​មាន​ការកែរ​ប្រែ​បន្តិចបន្តួច​ដែល​ក្រុមហ៊ុន Apple បានធ្វើ​ការបង្ហាញ​កាលពីមុន​ក៏ប៉ុន្តែ​ជាមួយនឹង​ទូរស័ព្ទ Apple ទូរស័ព្ទ Sumsung ទូរស័ព្ទ Sony ទូរស័ព្ទ HTC និង​ទូរស័ព្ទ Googleដែល​សុទ្ធតែជា​ទូរស័ព្ទ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍ ។

    ​  ប្រភព: Teachradar