ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Appleបានកែប្រែកម្មវិធីមែនទេ?

     ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Appleបាន​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Taiwanពី​កំណែប្រែ​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ iPhone នៅ​ខែក្រោយ​ដោយ​យោងតាម​របាយការណ៍​អត្ត​បទ Wall Street Journal កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ។ អត្ត​បទ​នោះ បាន​បង្ហាញថា​ក្រុមហ៊ុន Foxconn នៅ​ប្រទេស​ចិន​បានធ្វើការ​ប្រែ​ទូរស័ព្ទ iPhoneប​ន្តិ​ចប​ន្តួ​ចរួយ​ហើយ​ជា មួយ​ទូរស័ព្ទ​ម៉ូ​ដែ​ល​ថ្មី ។ កាលពី​សប្តាហ៍​មុន​នៅលើ​គេហទំព័រ​ថ្មី​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ដដែល​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple បានកំណត់​កាល​បរិ​ច្ឆែ​ទ​ដើម្បី​បង្ហាញ​នៅ​ថ្ងៃទី 10ខែកញ្ញា​ដែលជា​ការប្រឹងប្រែង ដើម្បី​ទទួលបាន​ភាពល្អប្រសើរ​ជាង​មុន ។

      ប្រភព: Japantoday