តើអ្នកបានស្គាល់ទូរស័ព្ទ iPhone 5C កម្រិតណា?

     ប៉ុន្មាន​សប្តាហ៍​កន្លងមក​នេះ​មាន​ព័ត៌មាន​ជាច្រើន​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ទូរស័ព្ទ iPhone 5C ដែលជា​កញ្ចប់

ថវិការ​ពិសេស​របស់​ក្រុមហ៊ុន Apple ។ សូម​សួរថា តើ​អ្នក​បាន​ស្គាល់​ទូរស័ព្ទ iPhone 5C កម្រិតណា?

ជាការ​ពិតណាស់​ប្រាកដជា​មិន​ច្រើន​ប៉ុន្មាន​ទេ ពីព្រោះ​វា​ប្រភេទ​ទូរស័ព្ទ iPhoneដែល​ទើ​បង្កើត​ថ្មី ។ ការបង្ហាញ​ទូរស័ព្ទ​ម៉ូ​ឌែ​ល​ថ្មី​នេះ​អាច​ទាញ​ចំណាប់អារម្មណ៍​ទីផ្សារ​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​បាន​យ៉ាងច្រើន ។

    ប្រភព: Teach2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *