ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ iPhone នឹងធ្វើការសាកល្បងទូរស័ព្ទ iPhone 5C ជាលើកចុងក្រោយ

     ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ iPhone នឹងធ្វើការសាកល្បងទូរស័ព្ទ iPhone 5C ជាលើកចុងក្រោយការដាក់់បង្ហាញទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ  Apple iPhone កាន់តែជិតមកដល់នៅថ្ងៃទី​ 10ខែកញ្ញាខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Applae នឹងបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone 5S និងទូរស័ព្ទ iPhone 5C ។ នៅពេលថ្មីៗនេះ ការរចនាទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះជិតបាន សម្រេចទាំងស្រុង ហើយ ដែលពិត ជាអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងខ្លាំង ។ ហើយកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះ ទូរស័ព្ទ iPhone ដែល មានពណ៌លឿងគឺមាន ភាបទាក់ទាញជាងគេ ។ តាមរយ:ការមើលរូបភាពទូរស័ព្ទ iPhone ថ្មីនៅរោងចក្រទូរស័ព្ទ iPhone Pegatron  នៅទីក្រុងសៀងហៃបានបង្ហាញ ពីការសាកល្បងចុងក្រោយ មុននឹង ធ្វើការបង្ហាញជាសាធារណ: ។

    ប្រភព: Kenh 14.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *