ទូរស័ព្ទ Squarephone មានអេក្រង់ពិសេស

  ការរចនាថ្មីនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ពីដំណើរការរបស់បច្ចេកវិទ្យាបច្ចុបន្បដែលព្យាយាមធ្វើការច្នៃប្រឌិតគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទទួលបានទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនកាន់តែ​ពិសេសជាងមុន។ ថ្មីៗនេះមានការរចនាទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនកាន់តែអស្ចារ្យជាមួយនឹង ការប្រើសារធាតុកាបូនក្នុងការផលិតដែលអាចបញ្ចាក់ពីគុណភាពរបស់ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន កាន់តែល្អជាងមុន។ ទូរស័ព្ទ Squarephoneជាប្រភេទទូរស័ព្ទបត់ដែលអ្នកអាចគិតថាវាការ លំបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ក្តាចុចរបស់ទូរស័ព្ទ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគ្រាន់តែបើកទូរស័ព្ទភ្លាមវា ដំណើរការដូចទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនដែលមានអេក្រង់ទំហំ 5 អ៊ីងមានសមត្ថភាពពិសេស សម្រួលឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក្តាចុច ជាមួយនឹងទម្ងន់ស្រាលដែលលោកអ្នកប្រាកដជាចង់បានវាមកប្រើ ។

  ​ ប្រភព: kenh 14.vn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *