ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple នឹងបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhoneថ្មី

     ទូរស័ព្ទ iPhone 4  និងទូរស័ព្ទ iPhone 4S នឹងត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃពិសេសជា មួយនឹងគុណភាពដ៏ល្អរបស់វា ។ ជាការពិតណាស់ ដូចកាលពីឆ្នាំមុនការទិញទូរស័ព្ទនេះគេបានចំណាយតាមកាតអេធីអឹមដែលមិនមែនជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធនោះទេ ។ មួយវិញទៀត អ្នកចែកចាយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ឬតំណាងទីផ្សារជាញឹកញាប់បានធ្វើការងារជំនួសឱ្យក្រុមហ៊ុន Apple នេះ។ យុទ្ធនាការនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបើកដំណើរការក្នុងខែកញ្ញា ហើយក៏ធ្វើការបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone ថ្មីដែរ ។ អតិថិជនអាចទៅកាន់ហាង របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដើម្បីមើលទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃពិសេសមួយនេះ ។ជាមួយគ្នាផងដែរ ដោយយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានបង្ហាញ ថា ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple នឹងដាក់ប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS ជាមួយការចាប់ផ្តើម ផលិតផលទូរស័ព្ទ iPhone ទូរស័ព្ទ iPhone 5s និង 5C ។ អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនោះបានសន្យាថានឹង បោះពុម្ពផ្សាយពីដំណើរការ iOS  7 នៅខែកញ្ញាដើម្បីឲ្យ អ្នកប្រើប្រាស់មានឱកាសបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនេះ ។

     ប្រភព: kenh14.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *