ព័ត៌មាន

ពាក្យចចាមអារាមថ្មីពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ LG Nexus 5 FCC និងក្រុមហ៊ុន Google

     មានភស្តុតាងជាច្រើនបន្ថែមទៀតដែលបង្ហាញថាទូរស័ព្ទ LG និង Googleកំពុងធ្វើការរួមគ្នានៅលើទូរស័ព្ទ Nexus 5 ជាទំនាក់ទំនងថ្មីរបស់សហព័ន្ធគណកម្មការ ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុនជាផ្លូវការ ។ ទូរស័ព្ទ  FCC មានលក្ខណៈពិសេសពេញលេញដែលជា ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនរបស់ ក្រុមហ៊ុន LG ត្រូវបានគេស្គាល់ជាប្រភេទទូរស័ព្ទ LG មានលេខកូដ D820 ដ៏ពិសេស​។ ខណៈពេលនេះ ឈ្មោះលេខកូដអាថ៌កំបាំងបានធ្វើឲ្យអ្នកអាចដឹងពីប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់ ទូរស័ព្ទ Nexus 4 ដែលជាទូរស័ព្ទ ទទូលបានជោគជ័យនៅទូទាំង អាមេរិចខាងជើង​ ដែលជាប្រជាប្រិយភាពដ៏ពិសេសសម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះ ។ឯកសារគាំទ្រដែលបង្ហាញ ពីឧបករណ៍   7-LTE ដែលស្របគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន AT & T ក្រុមហ៊ុន T-Mobile និងក្រុមហ៊ុន Sprint បានបញ្ចាក់បន្ថែមពីពត៌មាននេះ ដោយអាស្រ័យ តាមគេហទំព័រ Engadget ។ លើសពីនេះទៅទៀត ម៉ាស៊ីនរបស់វាមានដំណើរការល្អដែលមានភាព ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ។

     ប្រភព: Teachradar