ទូរស័ព្ទ Apple មានការបង្ហាញថ្មីរឺ?

     ការបង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple អំពីទូរស័ព្ទ iPhone 2G ដែលជាទូរស័ព្ទថ្មីទើប តែបានបង្ហាញខ្លួន​។ មិនត្រឹមតែវាមានដំណើរ    ការរីកចំរើនយ៉ាងច្រើននៅលើទូរស័ព្ទនោះ ទេ ហើយវាថែមទាំងបង្ករឲ្យមានសន្ដិសុខការងារដែលក៏ ដូចជាការចាប់ផ្តើមរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple  នេះត្រូវបានគ្រប់គ្រង ដោយលោកនាយក Steve Jobs បានធ្វើឱ្យបច្ចេកវិទ្យាពិភព លោកមើលទៅកាន់តែអស្ចារ្យ ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ​ វានៅតែមានការបង្ហាញ ទូរស័ព្ទ iPhone 4 ដែរដែលបង្ករឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នករង់ចាំមើលពត៌មានពីក្រុមហ៊ុន Apple ផងដែរ ។ លោក Steve Jobs បានបង្ហាញពីពត៌មានជាច្រើនអំពីទូរស័ព្ទនេះផងដែរ  ដែលអ្នកគាំទ្ររឹតតែមានភាពរីករាយបន្ថែម ។

     ប្រភព: kenh14.vn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *