ប្រធានប្រត្តិការខាងវិស្វកម្មទូរស័ព្ទបានទិញទូរស័ព្ទ Nokia របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft

      កាលពីមុនមានដំណឹងថាក្រុមហ៊ុន Microsoft បានប្រកាសពីការទិញទូរស័ព្ទរបស់នាយកប្រត្តបត្តិកាលោក Stephan Elop នៅលើវ៉ិបសាយ ដូច្នោះហើយ ទើបមានមនុស្សជាច្រើនទន្ទឹងរង់ពត៌មានចាំ ពត៌មានបន្ថែមពីទូរស័ព្ទ Nokia ថ្មីនេះ ។ គេអាចនិយាយបានថា កាលពីឆ្នាំ2009 មានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងពីប្រព័ន្ធ Hogwash ដែលអាចប្រើប្រាស់ជំនួសប្រព័ន្ធដំណើការរបស់ទូរស័ព្ទមួយវិញទៀត វាកាន់តែមានលក្ខណះពិសេសដោយសារតែវាជាបច្ចេកទេសថ្មី និងជាបណ្តាញទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមផងដែរ ។​ ហើយអ្វីដែលរឹតតែពិសេសទៀតនោះគឺ  វាអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយ: Skype បានដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់បណ្តាញអ្វីទេ ។ មិនត្រឹមតែអាចទំនាក់ ទំនងគ្នាតាមរយ: ការលេង Skype ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាថែមទាំងមានដំណើរការម៉ាស៊ីនលឿន ដែលកាន់តែមានភាពងាយ ស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ថែមមួយកម្រិតទៀត ។

     ប្រភព: Teachradar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *