តើក្រុមហ៊ុនApple និងបង្ហាញអ្វីខ្លះនៅពេលខាងមុខនេះ ?

     ទើបតែថ្មីៗនេះទេ ដេលអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Apple បានបង្ហាញពត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ពីទូរស័ព្ទថ្មី  ដែលទើបនឹងរចនារួច ។ ប៉ុន្តែវាមិនទាន់មានភាពគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ ពីព្រោះក្រុមហ៊ុន Cupertino បានប្រកាសបន្ថែមពីទីតាំងបង្ហាញ ពត៌មាន និងការបង្ហាញផ្សេងៗទៀតដែលមានដូចជា: ម៉ោង 10:00Am បង្ហាញនៅក្រុកហ៊ុន PT ម៉ោង 7:00 pmនៅ ទីក្រុង ប៊ែកឡាំង និងម៉ោង 4:00 Am នៅក្រុមហ៊ុន  Wed AEST ដែលរួមមានការបង្ហាញផលិត ផលដូចជា:ទូរស័ព្ទ iPhone 5S ជាការបង្ហាញថ្មីពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន ដែលវាពិតជាមានលក្ខណ:ពិសេសប្លែកពីទូរស័ព្ទiPhone កាលពីមុន វាបានបំពាក់នូវប្រភេទកាមេរ៉ាពិសេស​ ប្រព័ន្ធខួរក្បាលថ្មី និងប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ iOS ថ្មីផងដែរជាមួយ នឹងការសម្រេចចិត្តបង្ហាញនៅឯទីក្រុង ប៉ីជីង ជាមួយនឹងប្រភេទទូរស័ព្ទថ្មីរាងស្អាត តម្លៃថោកសមរម្យ និងមានលក្ខណ:ពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនគឺទូរស័ព្ទ iPhone 5C ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក៏មានការបង្ហាញនូវប្រព័ន្ធ ប្រត្តិបត្តិការថ្មី iOS7 ដែលអាចដាក់ដំណើរការបានជាមួយ ទូរស័ព្ទ iPhone និង iPod បានយ៉ាងមាន្រសិទ្ធភាព ។ ជាចុងក្រោយក៏មានប្រភេទកម្មវិធី  iTunes បានបញ្ចាក់កាលបរិច្ឆេទបង្ហាញផងដែរ ដែលវាជាឧបករណ៏ចាក់តន្រ្តីគូយឲ្យ ចាប់អារម្មជាំមួយនឹងសមត្ថភាពពិសេសរបស់វា ។

      ប្រភព: Teachradar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *