តើវាមានអ្វីពិសេសពេលទូរស័ព្ទ iPhone បានប្តូរប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការOS ទៅiOS7 ?

     ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ OS គឺជាប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការដំបូងរបស់ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន ប៉ុន្តឥឡូវវាបានផ្លាស់ប្តូរមកជាប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ  iOS7 ដែលជាហេតុនាំឲ្យមានចម្ងល់ជាច្រើន ។ ទោះបីជាវាបានដំណើរការជា មួយក្រុមហ៊ុន Apple ក៏វាអាចដំណើរការបានយ៉ាងងាយស្រួលដែលមិនធ្លាប់មានបញ្ហាពីមុនមកទេ ។ យ៉ាងណាមិញ ទីផ្សារទូរស័ព្ទពិតជាមានប្រជា ប្រិយភាពតាំងពីមានការបង្ហាញនៅសាល WWDC2007 មកម្លេះ ។ ដែលពេលនោះទូរស័ព្ទ BlackBerry គឺជាទូរស័ព្ទនាំមុខដែលមានគុណភាពពិសេសផ្នែកអេក្រង់ដែលងាយ ស្រួល ក្នុងការចុច Touch screen ។ ម៉្យាងទៀត ទូរស័ព្ទដែលកាន់តែពិសេស ទៀតនោះគឺទូរស័ព្ទ Apple Smart Phone OS ដែលមានលក្ខណ:កាន់តែពិសេសនៅ ពេលដែលវា បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រត្តិការ OS ។ ជាមួយនិងកម្មវិធីពិសេស ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ  iOS មានលក្ខណ:ល្អ ប្រសើរពិតប្រាកដមែន ។   

    ប្រភព: Teachradar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *