ក្រុមហ៊ុន PayPal បង្ហាញកម្មវិធី Beaconមិនចំណាយថវិការ

     ក្រុមហ៊ុន PlayPal បានបង្ហាញកម្មវិធី Beacon ដែលអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយថវិការក្នុងការ ទាញយកមកប្រើប្រាស់ឡើយឡើយ ។ ក្រុមហ៊ុន PlayPal បានបង្ហាញកម្មវិធីថ្មី កាលពី សប្តាហ៍មុន ដែលអ្នក មិនចាំបាច់ខ្វល់ពីការចំណាយអស់ច្រើនទេ​ ។ កម្មវិធី Beacon បាននាំមកនូវបច្ចេកទេស ថ្មីទំនើប ជាមួយនឹងរន្ធដោត USB Bluetooth ដែលធ្វើឲ្យអ្នក ប្រើប្រាស់កាន់តែមានភាព ងាយ​ស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់​ ។ ក្រុមហ៊ុន PayPal បានបើកដំណើរការជា ច្រើនកន្លែង ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អថិជន នៅក្នុងការទំនាក់ ទំនងផ្សេងៗ ។ តាមធម្មតា ការបច្ចូលទឹកប្រាក់គឺជារឿងចាំបាច់ ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីនេះ អាចធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានភាពសន្សំសំចៃក្នុងការប្រើប្រាស់ថែមមួយកម្រិតទៀត ដោយសារតែវាមិនទាមទារឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចំណាយថវិការដើម្បី ដំណើរការវាទេ ។

       ប្រភព: Teachradar

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *