ប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS 7 សំរាប់ iPhone, iPad និងធ្វើការបង្ហាញនៅថ្ងៃ ទី18 ខែកញ្ញា

     ទូរស័ព្ទនឹងត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដោយប្រើប្រព័ន្ធដំណើរការ  iOS 4 នៅសប្តាហ៍ទី 7 រួមទាំង iPhone 5, ទូរស័ព្ទ iPhone 4S ទូរស័ព្ទ iPhone 4  iPad 2 ជំនាន់ទី 3 របស់ iPad  ជំនាន់ទី 4 របស់ iPad Mini-Card និង iPod តូចជំនាន់ទី 5 ។ ក្នុងសុន្ទរកថាបើកដំណើរការទូរស័ព្ទ iPhone 5s និងទូរស័ព្ទ iPhone5C នៅយប់ចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នាយកប្រតិបត្តិលោក Tim Cook ជឿជាក់ថាប្រព័ន្ធដំណើរការដោយ iOS 7 ឆាប់នឹងក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្ដិការដ៏ពេញនិយមនៅលើពិភពលោក ។  បើប្រៀបធៀបជាមួយ នឹងកំណែប្រែបែតាដែល​​ដំណើរការដោយ iOS 7 គឺជាផ្លូវការមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមទៀត  ។ ក្រុមហ៊ុន Apple  ក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយប្រព័ន្ធដំណើរការ  iOS 7 គឺមានកម្មវិធី iPhoto វីដេអូរ ទំព័រ លេខ និង Keynote ដោយឥតគិតថ្លៃ (ពីមុនសម្រាប់តម្លៃរាប់សិបដុល្លារ) ។ លើសពីនេះទៀតដើម្បីគាំទ្រដល់ទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធដំណើរការដោយ iOS 7 បានក្លាយជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ដំបូងដែលបានដំណើការកម្មវិធីមានល្បឿន  64 ប៊ីត។ ម៉្យាងទៀតក្រុមហ៊ុន Apple បានបង្ហាញថាវានឹងជួយគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍនៃកម្មវិធីថ្មី ដែលជាកេរ្តិ៍ដំណែលនៅលើកំណែប្រែមានល្បឿន  64 ប៊ីតជាដើម ។

     ប្រភព: sohoa.vnexpress.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *