ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទApple ដាក់ដំណើរការChip 64 bit?

        នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Apple បានបង្កើតនូវទូរស័ព្ទ iPhone 5S A7 ដំណើរការក្រុមហ៊ុន Apple បានក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាលើក ដំបូងដែលបានសាក ល្បងដាក់ទូរស័ព្ទឲ្យដំណើរការ 64-ប៊ីត។ ក្នុងនាមជាអនុប្រធាននៃក្រុមហ៊ុន Apple លោក Phil Schiller របស់ A7 បានឱ្យដឹងថា វានឹងមានដំណើរការលឿនជាងមុននេះ ខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើការងារដើម្បីកែលម្អការអនុវត្តរបស់ CPU ទៅកម្រិតថ្មីមួយទៀត ។លើសពីនេះទៀតជាមួយនឹងដំណើរការ 64 ប៊ីតនោះទូរស័ព្ទ iPhone 5S នឹងអាចដើម្បីធ្វើឱ្យការផ្ទុកកម្មវិធីបានកាន់តែច្រើន និងមានភាពជិតស្និទ្ធច្រើនជាងគេបំផុត។ ល្បឿននៃទូរស័ព្ទ iPhone 5S នេះនឹងមិនទាន់មានភាពជាក់ស្តែក្នុងការចេញផ្សាយពីដំណើរការ 64-bit នៅឡើយទេ ។ ចំពោះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ បានបញ្ចប់ទាំងស្រុង នៅពេលដែលវាដំណើរការដោយប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS ដែលមានលក្ខណ: ខុសគ្នាភាគច្រើនបើតាមការបង្ហាញនៅលើវេទិការរបស់ Google  កម្មវិធីបង្ហាញបានឲ្យដឹងថាវាអាច ប្រើប្រាស់កម្មវិធី រហូតដល់ទៅ 64 ប៊ីត។ សង្ខេបមក  A7បាន ដំណើរការនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 5s បានបង្ហាញថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់ មានភាពច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែភាពខ្លាំងវាគឺជាជំហានមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបង្ហាញថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលមិនមែនជារូបរាងទេ ប៉ុន្តែជាកម្មវិធី ។ទូរស័ព្ទ iPhone ជំនាន់បន្ទាប់ដោយក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការអនុវត្តដូចគ្នានៃកម្មវិធីដែលជួយឱ្យដំណើរការដោយ iOS ដ៏ធំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតគម្លាតដ៏ពិសេសមួយនៅការដំណើរការ របស់ Android ។

    ប្រភព: : kenh14.vn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *