មូលដ្ឋានគ្រឹ:ពីម៉ាស៊ីនព្រីនម្រាមដៃលើទូរស័ព្ទ iPhone

      ខាងក្រោមនេះជាមូលដ្ឋាននៃឧបករណ៏ព្រីនម្រាមដៃនៅលើលេខសម្គាល់ទូរស័ព្ទ iPhone 5s គឺត្រូវបានទៅអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ CNET  ពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃលក្ខណៈ ពិសេសនេះដែល មានល្អប្រសើរជាងមុន ។ ជាទូទៅលេខសម្គាល់ទូចគឺជាឧបករណ៏ដ៏សំខាន់ការគាំទ្រមួយ biometric ស្នាមម្រាមដៃរបស់អ្នកគឺប្រើការកំណត់ចូលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 5s ម៉ូដែលថ្មី។ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple  បានបង្កើតកម្មវិធីនេះស្ថិតនៅពីក្រោយប៊ូតុងដើមរបស់ទូរស័ព្ទ iPhone 5s ។ ទោះជាយ៉ាង ណាអ្នកប្រើមួយចំនួនមិនចូលចិត្តប្រើប៉ូតុង Home ដែលអាចមានផលលំបាកក្នុងការប្រើរប្រាស់ ។ ទូរស័ព្ទ iPhone iPhone 5S គឺជាម៉ូដែលដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលបានបំពាក់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ព្រីនស្នាមម្រាមដៃដែលមានការទទួលស្គាល់ជឧបករណ៏ពិសេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Apple ។តួនាទីអេក្រង់សម្រាប់សម្គាល់អ្នក ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone ជាជម្រើសថ្មីនៅពេលចូលក្នុង (ដោះ) ដើម្បីប្រើទូរស័ព្ទ។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើស្នាមម្រាមដៃរបស់ពួកគេដើម្បីដោះសោជំនួសឱ្យការប្រើប្រាស់ 4 តួអក្សរក៏ដូចជាធ្វើឱ្យមានសុពលភាពនៅលើតិបត្តិការលើបណ្តាញ iTunesថ្មីផងដែរ ។

       ប្រភព: sohoa.vnexpress.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *