ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន HTC មានបញ្ហាជាមួយកាមេរ៉ាខាងមុខដែលដាក់ឲ្យដំណើរការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.3

     ក្រុមហ៊ុន HTC បានសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងកាមេរ៉ា Ultrapixel របស់ក្រុមហ៊ុន HTC មួយដែលបណ្តាលឱ្យរូបថតដែលត្រូវបានចេញពណ៌ក្រហម ពណ៌ស្វាយ ឬពណ៌ខៀវនៅពេលដែលរូបថតត្រូវបានថតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពន្លឺទាបមួយ។ ក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា គេកំពុងធ្វើការដោះស្រាយលើបញ្ហានេះ ដោយមិន ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ ក្រុមហ៊ុន HTC បានចេញមុខរកដំណោះស្រាយនៅពេលដែលបានចេញផ្សាយពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.3 Jelly Bean សម្រាប់ស្មាតហ្វូនេះ។បញ្ហា របស់ក្រុមមហ៊ុន គឺថានៅក្នុងការបរាជ័យ នៅពេលដែលពន្លឺកាមេរ៉ាប្រែពណ៌ខ្មៅទៅជាពណ៌ខៀវ (ឬពណ៌ក្រហមនៅពេលដែលងងឹតខ្លាំង) ។ អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ ដែលរង ផលប៉ះ ពាល់ នៅពេលមានការបង្ហាញនៅលើវេទិកាគាំទ្ររបស់ក្រុមហ៊ុន HTC ក៏បានអះអាងផងដែរ ។ នៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានរាយការណ៍ដោយ Ubergizmo ចេញពី អ្នកប្រើ ប្រាស់ ចំនួយ 323នាក់ក្នុងចំនោម អ្នកប្រើប្រាស់ 388 នាក់បានបង្ហាញឱ្យដឹងថាពួកគេត្រូវបានគេជួបប្រទះបញ្ហាជាមួយនឹងកាមេរ៉ានោះដែរ។

      ប្រភព: BGR