តាមដានការអនុវត្ដកាមេរ៉ារបស់ទូរស័ព្ទ iPhone 5s

    ដើម្បីបង្ហាញនូវសមត្ថភាពក្នុងការចាប់យករូបភាពនៃទូរស័ព្ទ iPhone 5s នេះអ្នកថតរូបរបស់ Burberry បានធ្វើ ឱ្យមានការបង្ហាញឈុតឆាកមួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធីនេះ។ ទោះជា យ៉ាងណារូបភាពទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបន្ថែនូវភាពជឿជាក់ថែមមួយកម្រិតទៀត  ។ម៉ាស៊ីនថតនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 5s បានបង្ហាញគុណភាពចាប់រូបភាពមានទំហំ 8 មេហ្គាភិចសែល​ជាមួយនឹងការកើនឡើង 15% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកំណែចាស់ វាបានផ្ដល់ពណ៌ដល់រូបថតដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌការប្រើប្រាស់ពន្លឺទាប។ លើសពីនេះទៀតឧបករណ៍នេះក៏រួមបញ្ចូលជាមួយបច្ចេកវិទ្យាដែលមានការបង្ហាញរូបភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងទឹកពណ៌ដូចធម្មជាតិ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយរូបភាពមិនច្បាស់ ។

   ប្រភព: sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *