ព័ត៌មាន

កម្មវិធីថែមជូនពិសេសចំនួន 30ថ្ងៃ

     លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវការថែមជូនយ៉ាងពិសេសជាមួយនឹងឧបករណ៍បន្ថែមគ្រប់ប្រភេទ ដែលបានមកដល់ហើយ ។  កម្មវិធីនេះ បាននាំមកនូវភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងពិសេសដល់អតិថិជន ។ លោកនាយកក្រុមហ៊ុន លោក Le Quoc Tuan Nguyen បានមកធ្វើការផ្តល់ជូននេះនៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីឲ្យអតិថិជនកាន់តែមានទំនុកចិត្ត ។ ក្រុមហ៊ុនមានជំនឿជឿជាក់ជាខ្លាំង ដោយសារតែវាមិនមានតម្លៃថ្លៃណាស់ណាទេ ។ ម៉្យាងទៀត ពេលដែលអតិថិជនមានការពេញចិត្តហើយ នោះគេមិនខ្វល់ពីតម្លៃប៉ុន្មានទេ ។ ការថែមជូននេះមានដូចជា laptop   ឧបករណ៍tablet PC  ប្រព័ន្ធ wireless  USB កាសស្តាប់ ថ្មទូរស័ព្ទ​ និងឧបករណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ។

ប្រភព: sohoa.vnexpress.net