ទូរស័ព្ទ iPhone 5C ស្ងាត់ជ្រៀបតែម្តង

    មិនដូចដែលក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាសពីការលក់ទូរស័ព្ទ iPhone 5C នៅក្នុងថ្ងៃដំបូងដែលបង្ហាញលទ្ធផលអាជីវកម្ម​ ដែលមិនគាប់ចិត្តក្នុងការបង្ហាញទូរស័ព្ទនេះ ។ ទូរស័ព្ទ iPhone 5C អាចមានការដាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដ៏ទៃទៀត ។ ទោះជាយ៉ាងណា ក្រុមហ៊ុន Apple បង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone 5C ឆ្នាំនេះមានសមិទ្ធិផលកាន់តែច្រើនជាងរៀង រាល់ឆ្នាំ ដែលហាក់ដូចជាមិនត្រូវបានគេពេញចិត្តពីការបង្ហាញទូរស័ព្ទនេះ ។ បីឆ្នាំជាប់គ្នារបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលបានបន្ត ដើម្បីបង្កើនចំនួនផលិតផលក្នុងការផលិតទូរស័ព្ទ iPhone 4 ទូរស័ព្ទ iPhone 4S និង iPhone 5 ។ ក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ 2010 ក្រុមហ៊ុន Apple បានលក់ទូរស័ព្ទ iPhone បានចំនួន4 600,000 គ្រឿងនាំឲ្យទទួលបាន ភាពជោគជ័យ តាមរយៈ ការបញ្ជាទិញមុនមានចំនួនកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 1 លានគ្រឿង និងទូរស័ព្ទ  iPhone 4 គឺនៅតែជាអតីតដ៏ល្អបំផុតនៅពេលដែល ទូរស័ព្ទ​ iPhone 5 ត្រូវបានលក់ដាច់ ចំនួន 2 លានគ្រឿងនៅក្នុងថ្ងៃបង្ហាញដំបូង ។ ជាធម្មតា នេះគឺជាពេល វេលានៅពេលដែលទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាសថាការលក់សម្រាប់ថ្ងៃដំបូងបានទទួល លទ្ធផលល្អមួយ ប៉ុន្តែនៅតែមានភាពស្ងៀមស្ងាត់ពីក្រុមហ៊ុន Apple ។ ទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន  Apple គឺមានបានធ្លាក់ចុះនៅពេលមានអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនបានជឿថា វានឹងមានការលំបាក ក្នុងការវាយតំលៃពីភាព ជោគជ័យនៃទូរស័ព្ទ iPhone 5C  ប្រសិនបើត្រឹមតែសម្លឹងមើលការបញ្ជាទិញការលក់នៅក្នុងថ្ងៃដំបូង ជាមួយនឹងការបំពេញសំណុំ បែបបទពីផលិតផល ផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន ដែលមើលទៅលុះត្រាតែមានរយៈពេល 3 ថ្ងៃទើបបានក្រុមហ៊ុននេះ បង្ហាញទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារ ។  

      ប្រភព: kenh14.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *