ប្រៀបធៀបទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទ iPhone5C និងទូរស័ព្ទ iPhone 5

     ទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទ iPhone5C ជំនួសដំណែងទូរស័ព្ទ iPhone 5 បានយ៉ាងពេញលេញ ។ iPhone 5C មើលទៅក្រាស់ជាងទូរស័ព្ទ iPhone 5  ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងពិសេស ជាមួយនឹងការបំពាក់ប្រព័ន្ធ 3GS ជាមួយនឹងប៉ូតុងដំឡើងសម្លេងដែលធ្វើពីផ្លា ស្ទិកពិសេសដែលកាន់តែធ្វើឲ្យវាមានភាពទាក់ទាញ និងខុសប្លែកពីមុនថែម មួយកម្រិតទៀត ។ រីឯការបង្ហាញវិញ វាបានបញ្ចេញអនុភាពរឹតតែច្បាស់ ជាមួយនឹងពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ជាងទូរស័ព្ទ iPhone ពី មុន។

 

    Source: sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *