ចម្ងល់អំពីទូរស័ព្ទ iPhone 5S និង iPhone 5C

បើទោះបីជាបានបើកដំណើរការមិនយូរប៉ុន្មានកន្លងទៅនេះគឺនៅតែមានអ្នកគាំទ្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅក្នុងឱកាសនេះព្យាយាមដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់គ្មានពីររបស់ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន ចុងក្រោយគឺជាទូរស័ព្ទ iPhone 5s ដែលបានបង្ហាញជាមួយទូរស័ព្ទ iPhone  5C ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទទាំងពីរទើបតែបានចាប់ផ្តើមលេចឡើង។

 ការរចនាសម្ព័ន្ធមានលក្ខណ:ដូចគ្នាណាស់ស្រដៀងទៅនឹង iPhone 5 នោះទូរស័ព្ទ iPhone 5s បានបង្ហាញជាមួយនឹងគុណភាពដទៃទៀតដែលពិសេសជាងគឺប្រព័ន្ធខួរក្បាលថ្មី។ទោះជាយ៉ាងណាវានៅតែជាអាថ៌កំបាំងបំផុតនៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone 5C ដែលបានប្រើសម្ភារ:ប្លាស្ទិចជាមួយផលិតផលថ្មីដែលប្រើប្រាស់បានយូរ និងទូរស័ព្ទ ដែមមិនងាយឆូត ឬទូរស័ព្ទ iPhone 5sមួយណា ប្រើបានយូរជាង ?

ប្រភព : kenh14.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *