ប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS7 របស់ Steave Job បានបាត់ដំណឹង

   ប្រព័ន្ធដំណើរការ​ iOS7 ​របស់ Steave Job បានបាត់ដំណឹងដូចដែលធ្លាប់មានពត៌មាកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធដំណើរការ​ iOS7 ​ដែលជាប្រព័ន្ធដំណើរការថ្មីទើបតែបានស្រាវជ្រាវកឃើញ ។ ក្រុមហ៊ុន Apple បានបង្ហាញប្រព័ន្ធ ដំណើរការ​ iOS7 កាលពីសប្តាហ៏មុន ហើយប្រព័ន្ធដំណើរការ​នេះក៏បានរចនារួចរាល់ផងដែរ ដោយដាក់ឲ្យដំណើរការជាមួយទូរស័ព្ទ iPhone iPad ឬiPod ផងដែរ ។ ការរចនាប្រព័ន្ធ ដំណើរការ​ iOS7​មានលក្ខណ:សាមញ្ញ ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គិតថាវាបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្រើនពីប្រព័ន្ធដំណើរការចាស់ iOS ។ 

    លោក Steave Job នៅតែព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធដំណើរការ iOSទៅជា iOS6 ដែលជាការយកចិត្តទុកដាកើថ្មីទៅលើការរចនា ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកនៅតែដើតួរជាអ្នករចនាដ៏សំខាន់ដែលជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជាទីបំផុត ។

    ឥឡូវនេះមានការរចនាថ្មីដែលបានបញ្ចប់ប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS គឺ Jony Ive ដែលជាក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនApple ។  ទាំងនេះ គឺជាមូលហេតុដែលលោកSteave Job ព្យាយាមបង្កើតប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ។ រីឯអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Apple គឺលែងត្រូវការលោក Steave Job ទៀតហើយពីព្រោះបច្ចេកវិទ្យាតែងតែផ្លាស់ប្តូរ និងមានការប្រណាំងប្រជែង ។ យ៉ាងណាមិញពុំមានហេតុផលជាក់លាក់ណាមួយបានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរការបង្ហាញថ្មីនោះទេ ឬប្រហែលជាការបង្ហាញប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS7 ថ្មីពុំមានភាពទាក់ទាញ ក៏មិនអាចស្មានដល់ ។

ប្រភព : kenh14.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *