មិនទាន់ឃើញទូរស័ព្ទ iPhone 5S ពណ៌មាសនៅឡើយទេ

     ការបើកដំណើរការទូរស័ព្ទ iPhone 5s មាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple គឺមិនបានគិតទុកដើម្បីកំណត់គោលដៅ នៅលើទីផ្សារនោះទេ។ ហាងជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកបាន លក់ទូរស័ព្ទ iPhone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple បន្ទាប់ពីបានបង្ហាញក្នុងតែរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ​ រឿងរ៉ាវខាងក្រោមនេះនឹងជួយអ្នកឱ្យយល់ពីអ្វីដែលគឺជា រឿងសម្ងាត់នៃផលិត ផលនេះ។ លោក Cruz ជាយុវជន 20 ឆ្នាំដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុន Apple ណែនាំទូរស័ព្ទ iPhone លោកនិងក្រុមរបស់គាត់បានបោះជុំ រុំនៅក្រុមហ៊ុន Apple លនៅជិតភោជនីយដ្ឋានដើម្បីទិញទូរស័ព្ទ iPhone ដំបូង។ សកម្មភាពរបស់ក្រុមនេះ លើបណ្តាញអ៊ិនធើណែតបានរិះគន់ដោយសារតែទូរស័ព្ទ iPhone 5s មិនបានបង្ហាញ នៅក្នុងចំណុចដែល មិនច្បាស់លាស់ថាតើទូរស័ព្ទ iPhone មានពណ៌មាសឬអត់ទេនោះ ។ លោក Joseph Cruz ត្រូវរង់ចាំជាង 2 សប្តាហ៍ដើម្បីធ្វើឱ្យ សុបិន្តរបស់លោកក្លាយ ជាការពិតគាត់បានប្រាប់ខ្លួនឯងថាគាត់ជាក្រុមហ៊ុនលេខ 2 នៅក្នុងការបើកសម្ភោធ របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ផងដែរ។ស្ថិតិថ្មីបំផុតបានបង្ហាញថា ការលក់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅក្នុងហាងជាច្រើននៅលើពិភពលោកមិនត្រូវបានចែកចាយទូរស័ព្ទ iPhone ពណ៌មាសនោះទេ។ ហាង Apple Store នៅដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco គ្រាន់តែដាក់ លក់ទូរស័ព្ទ iPhone ចំនួន 20គ្រឿងភ្លាម ក៏បានលក់អស់ក្នុងរយៈពេលខ្លី។ ហាងដទៃទៀតជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិចបានលក់ទូរស័ព្ទ iPhone 5 ពណ៌មាសខណៈពេល ដែលអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសស្ត្រាលីទូរស័ព្ទ iPhone 5ពណ៌មាស មិនឃើញលេចឡើងនៅក្នុងហាងលក់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅឡើយទេ ។

ប្រភព: kenh14.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *