រូបភាពដំបូងរបស់ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការថ្មី

     ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មីនេះត្រូវបានដំឡើងនៅលើ ទូរស័ព្ទ Nexus 4 ក្នុងបរិបទការហៅទូរស័ព្ទនិងផ្ញើរសារខណៈពេលដែលការផ្លាស់ប្តូររូបរបស់កម្មវិធីមានពណ៌ផ្សេងៗគ្នា នៅក្នុងរបារបង្ហាញ។ នៅក្នុងផ្នែកសារពត៌មានដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.4 បានភ្ជាប់ជាមួយប៊ូតុងដែលមានទំហំធំដែលហៅថារង្វង់មូលពណ៌ខៀវ ។ សារដាក់ ពាក្យស្នើសុំគឺមានច្រើនជាងសារដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាក្នុងប្រអប់ទទួលសារ។ គួរឱ្យកត់សម្គាល់ រូបភាពទី 3 កម្មវិធីដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅលើរបារកម្មវិធីមានភាព ជាក់លាក់ដែលមានពណ៌ផងដែរ ។ នេះបើយោងតាមពត៌មានរបស់ ​​Gsmarena បានបង្ហាញថាវាអាចផ្លាស់ប្តូរពណ៌យោងទៅតាមស្ថានភាពនៃកម្មវិធីនេះ។ក្រុមហ៊ុន Google បានបង្ហាញនូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.4 ជាឈ្មោះថ្មីសម្រាប់ដើមឆ្នាំ ។ នេះក៏ជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេដែលប្រើឈ្មោះបានពិរសសម្រាប់ផលិតផលរបស់គេ។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.4 ថ្មីត្រូវបានតម្រៀបរូបតំណាងពីរពណ៌ស្ករសូកូឡាជាមួយនឹងរូបសញ្ញាដូចគ្នានៅលើតួរបស់ផលិតផល Nestle ផងដែរ ។

ប្រភព: sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *