ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន HTC បានបំពានលើប៉ាតង់ចំនួនពីររបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia

     សហរដ្ឋអាមេរិកបានឱ្យដឹងថាតុលាការពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុន HTC បានបំពានលើប៉ាតង់ចំនួនពីរដែលទាក់ទងទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃ Nokia ។ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេច បឋមមួយ ដោយលោកចៅក្រមលោក Thomas Pender អន្ដរជាតិគណកម្មការពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក (ITC) ក្រុមហ៊ុន HTC បានបំពានលើប៉ាតង់ចំនួន ពីររបស់អាមេរិចលើការពិពណ៌នាអំពី វិធីសាស្រ្តនៃការទទួលបានបង្ហាញសញ្ញាដែលតំណាងឱ្យការបំបាត់កម្មវិធីណាដែលមិនចង់បាន ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមហ៊ុន Nokia បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន HTC បានរំលោភ លើច្បាប់ប៉ាតង់ដោយប្រើការផ្ទេរទិន្នន័យក្លែងក្លាយពីកុំព្យូទ័រទៅជាបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត។ ទោះជាយ៉ាងណាបើយោងតាម​​លោក Thomas Penderក្រុមហ៊ុន HTC បានឲ្យ ដឹង ថាវាមិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិក្នុងការប្រើប៉ាតង់នោះទេ។ ក្រុមហ៊ុន ITC នឹងបិទនូវផលិតផលណាមួយដែលត្រូវនាំចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើសម្ភារៈបរិក្ខាបែបនេះ ត្រូវបានរកឃើញការប្រើបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប៉ាតង់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតនោះទេ។ ដោយសារតែហេតុនេះហើយក្រុមហ៊ុន ITC ហើយជាកន្លែងដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដែលបានដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍វិវាទនៃការរំលោភប៉ាតង់នេះ។ ក្រុមហ៊ុន ITC ត្រូវបានគេ រំពឹងថានឹងធ្វើឱ្យសាលក្រមបន្ថែមទៀតនៅលើចុងបញ្ចប់នៃខែ មករា ឆ្នាំ​2014 នេះ។

ប្រភព: sohoa.vnexpress.net