វីដេអូមិនចេះណាយពី iPhone 5S

     ​ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple គឺមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនដំបូងដែលបានដាក់រួមបញ្ចូលនូវសមត្ថភាពក្នុងការចាប់យករូបភាពដែលមានល្បឿនលឿន វីដេអូមួយវិនាទីដើម្បីបង្កើតវីដេអូចលនាយឺតៗនោះទេ  ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាអ្នកប្រើទូរស័ព្ទ iPhone 5s រំភើបក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនេះដោយមិនចង់ឈប់សោះ ។ បន្ទាប់ពីបានបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone 5S បានលក់នៅលើទីផ្សារក្នុងលើសពីនេះទៀតដើម្បីសាកល្បងភាពអស្ចារ្យនៃការកំណត់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាស្នាមម្រាមដៃមនុស្សជាច្រើន ក៏មានចលនាថតយឺតៗយ៉ាងសកម្មជាប្រភេទវីដេអូ ដែលពួកគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើទូរស័ព្ទទំនើបផ្សេងទៀតទេ ។ សកម្មភាពផ្សេងៗមានដូចជា
ថតជាមួយនឹងកង់ Acrobat ឆ្កែលេងក្នុងទឹក ជិ:សេះ …ល. ។
ប្រភព: sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *