ចំណាយថវិការដើម្បីស្គាល់ពី iPhone 5S កាន់តែច្បាស់

ការកំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​សមាសភាគ​របស់​ទូរស័ព្ទ iPhone 5S និង​តម្លៃ​បានបង្ហាញ​កន្លងទៅ​ដែល​ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple មិនបាន​បញ្ជាក់​ឲ្យ​បាន​ជាក់លាក់​ពី​ទូរស័ព្ទ​ជំនា​ន់ទី 7 ដ៏ ទំនើប​នោះទេ និង​ការដែល​ពួកគេ​កំពុង​ត្រូវបាន​បង្ខំចិត្ត​បើក​ផលិតផល​មើល​ការ​តម្លើង​ខាងក្នុង​ដើម្បី​សិក្សា​ពី​អាថ៌កំបាំង​នៅ​ខាងក្នុង​ផងដែរ។ អ្នកជំនាញការ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន IHS ដែល បានធ្វើការ​ស្រាវជ្រាវ​បាន​រកឃើញ​ផ្នែកផ្សេងៗរបស់​ទូរស័ព្ទ iPhone 5S របស់​ក្រុមហ៊ុន Apple និង​បាន​ចំណាយពេល 191 ដុល្លារ​សម្រាប់​អង្គ​ចងចាំ​ទំហំ 16 GB ដែល​ចំណាយ រហូតដល់​ទៅ 210 ដុល្លារ​សម្រាប់ 64 GB នឹង​បូក​បន្ថែម​ការចំណាយ​លើ​ការដំឡើង​ចំនួន 8 ដុល្លា​ទៀតផង ។ កម្រិត​នេះ​គឺមាន​កំរិត​ទាប​ជាង​តួលេខ​នៃ iPhone 5 កាលពី​ឆ្នាំមុន​គ្រាន់តែ​បើក​ចេញ​ដើម្បី​សិក្សា​ពី​វា​ត្រូវ​ចំណាយ​អស់ 205 ដុ​លា្ល​រ​ដែល​នេះ​ជាការ​ប៉ាន់ស្មាន​របស់​ក្រុមហ៊ុន IHS

image

image

 

image

ប្រភព: sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *