ព័ត៌មាន

ទូរស័ព្ទ iPhone 5s ពណ៌មាសចែងចាំងបានបង្ហាញជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម

     ឡូហ្គោ​រូប​ផ្លែ​ប៉ោម​ពិតជា​បង្កើត​ពី​ពណ៌​មាស​ទាំងស្រុង​ជាមួយ​លក្ខណ:រូប​ច្នៃប្រឌិត​ដូច​ត្បូង​ពេជ្រ​ធម្មជាតិ  (ស្ដង់ដារVS1) រីឯ​កាស​របស់​វា​ក៏មាន​ពណ៌​មាស​ទាំងសងខាង​ផងដែរ ។
ការពិត​ក្រុមហ៊ុន Gloosy បានបង្ហាញ​ទូរស័ព្ទ iPhone 5S ពណ៌​មាស​នៅក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​ដែល​អ្នកតំណាង​ក្រុមហ៊ុន Glossy ផលិត​គំរូ​ដូច​មាស​នេះ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា: «ផលិតផល​របស់​ពួកគេ​ត្រូវ​បានបង្ហាញ​ទាំងស្រុង​ដោយ​វិធីសាស្ត្រ​ដ៏​ស្មុ​គ្រ​ស្មាញជាមួយនឹង​ក្រុមបច្ចេកទេស​ដែល​ផលិត​ទូរស័ព្ទ iPhone 5S ប្រទេស​វៀតណាម​បានធ្វើ​ឡើងជា​បន្ត បន្ទាប់​ក្នុង​រយ: 14 ម៉ោង​ក្នុង​មួយថ្ងៃ “។

image

image

image

ដូច្នេះ​ទូរស័ព្ទ​នេះ​បាន​ទាក់ទាញ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​ឲ្យ​ពេញចិត្តភ្លាមៗ នៅពេលដែល​មានការ​រ​ច​នា​ភ្លឺ​ចែងចាំង​ដូច​មាស និង​ត្បូង​ពេជ្រ​ដូច្នេះ ។

     ប្រភព: sohoa.vnexpress.net