ការផ្លាស់ប្តូរផ្ទៃខាងមុខរបស់ប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS 7

     នៅពេលថ្មីៗនេះ មានការផ្លាស់ប្តូរលើការរចនារបស់ប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS 7 ពីលក្ខណ: បង្ហាញផ្នែកខាងមុខរបស់វា ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះ បានធ្វើឲ្យផ្ទៃខាងមុខរបស់វាមើលទៅមាន
លក្ខណ:ពិសេសថែមមួយកម្រិតទៀត ដែលវាកាន់តែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ អតិថិជនថែមមួយកម្រិតទៀត​​ ។

image ជាងនេះទៅទៀត បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនApple បានបង្ហាញ ប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS 7ថ្មី វាបានធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនមានការប្រែប្រួល ជាច្រើន ។ ការបង្ហាញទាំអស់នេះ វាមិនទាន់មានចំនុចពិសេសណាមូយដែលបង្ហាញពីការ ប្រែប្រួលលំអិតរបស់ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននៅឡើយទេ ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាក៏ជាពត៌មាន ខ្លះដែលអាចឲ្យអ្នកជ្រាបជាដំណឹងខ្លះដែរ ។

ប្រភព: kenh14.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *