អតិថិជនជាច្រើនបានរង់ចាំប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS 7 ដែលធន់នឹងទឹក

     សារមួយបានបង្ហាញនៅលើវ៉ិបសាយ 4chan ដែលថាប្រសិនបើអតិថិជនចង់ប្រើទូរស័ព្ទ iPhone របស់ពួកគេឱ្យមានលក្ខណ:ប្រសើរឡើងជាមួយប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ថ្មីនេះៗដែលវាធន់នឹងទឹកផងដែរ ។ មានវិធីជាច្រើនដើម្បីការពារ ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅក្នុងទឹកដូចជាករណីប្រើថ្នាំកូតទឹក ប៉ុន្ដែគួរឲ្យចង់សើចមែនទែននៅ ពេលដែលមានការប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលជាមធ្យោបាយថ្មី ហើយក៏ជាភាពទាន់សម័យរបស់កម្មវិធីផងដែរ ។ មានការបង្ហាញក្លែងក្លាយពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលបាន បង្ហាញពីផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌ស និងពុម្ពអក្សរដែលមនុស្សជាច្រើនជឿថាមានពិត ។ ពត៌មានផ្សព្វ ផ្សាយបានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅក្នុងករណីភ្លាមៗចាំបាច់ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន នឹងធ្វើការ បង្ហាញពីសមាសភាគដើម្បីបងា្ករការខូចខាត និងមូលហេតុប៉ះពាល់លើទូរស័ព្ទ iPhone  ផងដែរ ។ បន្ទាប់ពីបានបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែ 3 ម៉ោងមានមនុស្សជាច្រើន បានគិតថាវានឹងបានលើកស្ទួយដល់ក្រុមហ៊ុន Apple ក្នុងការច្នៃប្រឌិតថ្មីនេះ ។  អតិថិជនណា ដែលបានធ្វើតាម និងមើលឃើញពីសកម្មភាពមិនប្រក្រតីដែលមិនអាចបង្កប់ទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងទឹកហើយបន្ទាប់មកសូមត្រឡប់ទៅទំព័រ Facebook និង Twitter ដើម្បីបង្ហាញពីកំហឹងរបស់លោកអ្នកដែលត្រូវបានចាញ់ បោកក្រុមហ៊ុន ។  ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទ iPhone ដែលធន់ទ្រាំនឹងទឹកដែលជាផលិតផលរបស់ Apple គឺត្រូវចំណាយពេល យូរទៀត ។

ប្រភព: sohoa.vnexpress.netimage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *