ល្បឿនប្រាំបីប្រភេទពិសេសពី iPhone

     ការដាក់អេក្រង់បង្ហាញតំរៀបគ្នាគឺដើម្បីបញ្ចាក់ពីអនុភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ iPhone ដែលមានប្រាំបី លំដាប់លេខរាង រួមជាមួយនឹងប្រាំបីល្បឿនផងដែរ ។ ដែលលំដាប់ពិសេសទីមួយរាប់ ពី iPhone 2G លំដាប់ទីពីរ iPhone 3G លំដាប់ទីបី iPhone 3GS លំដាប់ទីបួន iPhone4 លំដាប់ទីប្រាំ iPhone 4S លំដាប់ទីប្រាំមួយ iPhone 5 លំដាប់ទីប្រាំពីរ iPhone 5C លំដាប់ ទីប្រាំបី iPhone 5S ដែលជាផលិតផល ចុងក្រោយរបស់ Apple ។

image

ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Chip A7 សម្រាប់ iPhone 5S វាមានល្បឿនលឿនបំផុតក៏ដូចជា iPhone 5C និង iPhone 5 ផងដែរ ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមែនមានន័យថា​គ្រប់ទូរស័ព្ទថ្មីទាំងអស់មានល្បឿនលឿនជាងទូរស័ព្ទមុនៗនោះទេ ។ យ៉ាងហោចណាស់ iPhone 2G ជាម៉ូដែលមានល្បឿន លឿនជាង iPhone 4 iPhone 3GS និង iPhone 3G ផងដែរ ។ លើសពីនេះទៅទៀត បើទោះបីជាវាមានភាពខុសគ្នាផ្នែកល្បឿនក៏ដោយ យ៉ាងហោចណាស់ម៉ូដែលទាំងអស់នេះមាន ល្បឿន WiFi ដូចគ្នាផងដែរបើទោះបីជាវាមានគំលាត ផ្នែកល្បឿន វានៅតែចូលដំណើរការប្រើប្រាស់គេហទំព័របានលឿនដោយពុំមានបញ្ហាអ្វីបានចោទឡើងនោះទេ ។

ប្រភព: sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *