រូបភាពទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2013

     បច្ចេកវីទ្យាកាន់តែទំនើប មនុស្សក៏កាន់តែចង់បាននូវអ្វីដែលប្លែក និងថ្មីហើយពិសសសម្រាប់ខ្លួនផងដែរ ។ ទន្ទឹមនឹកការចង់បាននោះ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនក៏បានព្យា យាមប្រឹង ប្រែងរុករកនូវអ្វីដែលថ្មីៗ និងពិសេសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ ។ imagePen S Pen makes Samsung Galaxy Note 3ហើយនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2013 នេះមានទូរស័ព្ទ ស្មាតហ្វូនជាច្រើនបានបង្ហាញខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ ។ ដែលការបង្ហាញទាំងនោះរួមមានម៉ូដែលដូចជា :

imageiPhone 5S

imageNokia Lumia 1020

imageLG G2

imageSamsung Galaxy S4 Zoom

imageMoto X

imageSony Xperia Z1

image

ស្មាតហ្វូន N1

ប្រភព: sohoa.vnexpress.net

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *