កំណើនភាពជឿជាក់ពីស្មាតហ្វូន iPhone

     ក្នុងរយ:ពេលត្រឹមតែពីឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ការទំនាក់ទំនងកាន់តែមានការកើនឡើងគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យទាំងអស់ មិនត្រឹមតែនិស្សិត អ្នកលក់ អ្នកជំនួញ អ្នកបម្រើផ្នែកសេវាកម្ម អ្នកធ្វើអាជីវកម្ម តាមបណ្តារោងចក្រសហគ្រាសផ្សេងៗសុទ្ធតែមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើននូវទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនដែលសមស្របជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ។  បើយោងតាម ប្រភពពត៌មាន CNN បានឲ្យដឹងថា ភាពសាកសមមានសន្ទុះយ៉ាងធំផងដែរជាមួយនឹងសុភាពនារីដែលបានធ្វើការជ្រើសយកស្មាតហ្វូនមកជំនួសទូរស័ព្ទធម្មតាដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់ បាននូវមុខងារពិសេសៗផ្សេងៗគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ស្មាតហ្វូនដែលបានធ្វើឲ្យគ្រប់បណ្តាអ្នកប្រើប្រាស់មានការពេញចិត្តនឹងកាន់តែចង់យល់ដឹងបន្ថែមពីស្មាតហ្វូន ។ imageហើយអ្វីដែល សំខាន់នោះ ឲ្យតែពួកគេទទួលបាននូប្រភេទទូរស័ព្ទ iPhone នោះពួកគេមិនខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេ ដោយគ្រាន់តែធ្វើការចំណាយមួយផ្នែកតូចនូវប្រាក់ខែរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះ ។ ហើយអ្វីដែលពិសេសផងដែរនោះ ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ស្ទើតែ 100ភាគរយទៅហើយដែលពិតជាពេញចិត្តជាមួយស្មាតហ្វូន ជាពិសេសដូច iPhone ជាដើម ។

ប្រភព: sohoa.vnexpress.ne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *