ថាមពលរន្ទះមានប្រយោជន៍?

ថាមពលគឺជាចំនុចដ៏សំខាន់របស់បច្ចេកវិទ្យា បើគ្មានថាមពលទេបច្ចេកវិទ្យាហាក់បីដូចជាបង្កើតមកគ្មានន័យ ។ សព្វថ្ងៃនេះ ដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យារីកចំរើនបានធ្វើឲ្យមនុស្ស អាចទាញយកនូវថាមពលរបស់ពីព្រះអាទិត្យ ហើយបន្ទាប់មកទៀតអាចទាញយកថាមពលពីខ្យល់ និងនៅមានថាមពលជាច្រើនទៀតផងដែរ ។image អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនៅឯ University of Southampton បានធ្វើការពិសោធន៏យ៉ាងអស្ចារ្យជាមួយម៉ូដែល Nokia ដែលបានរចនាប្រភេទម៉ាស៊ីនដូចភ្លេកបន្ទោរដើម្បីធ្វើការសាកល្បងក្នុងការសាកថ្ម​ ។ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបានធ្វើការ សាកល្បងអស់ថាមពលច្រើនជាង 200,000 វ៉ុល ។ ថាមពលបានមកពីកម្តៅ ក៏ដូចជាថាមពលពន្លឺ ឯថាមពលរន្ធ: សុទ្ធតែអាចផ្តល់ ផលប្រយោជន៏ដល់ការបំលែងដើម្បីយកមកប្រើ ប្រាស់តាមរបៀបផ្សេងៗ ។ នៅពេលខាងមុខនេះ គេនឹងអាចទាញយកថាមពលពីរន្ទ:ដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ ដូចជាការសាកល្បងទាញយកមកសាកថ្មទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនជាដើម ។imageimage

ប្រភព: kenh14.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *