ការផលិត iPhone 5C ថយចុះពាក់កណ្តាល

      បើយោងតាមប្រភពពត៌មាននៅក្នុងប្រទេសចិន បានឲ្យដឹងថាផលិតផល iPhone 5C ត្រូវបានថយចុះពាក់កណ្តាល ។ គួរបញ្ចាក់ដែរថា តំបូងក្នុងមួយថ្ងៃគេអាចផលិតបានរហូតទៅដល់ 300,000  គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែឥលូវចំនួននេះបានធ្លាក់មកសល់ត្រឹម 150.00 គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃ ។ image

ការថយចុះនៃការផលិតនេះ បានបណ្តាលឲ្យបាត់បង់សម្លេងគាំទ្រពីសំណាក់អតិថិជន ហើយបែជាមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះផលិតផល iPhone 5 ។ ម៉្យាងទៀតកត្តាដែលបណ្តាលឲ្យ មានការធ្លាក់ចុះនោះគឺ បើទោះបីជាវាមានការរចនាយ៉ាងទំនើបពីផ្លាស្ទិក និងបាននាំកមកនូវជម្រើសពណ៌េជាច្រើនក៏ដោយ ក៏វាមិនទំនើបដល់ ម៉ូដែល iPhone 5 ដែរ ។ ហើយកាន់តែពិសេសទៀតនោះ វាមានការប្រណាំងប្រជែងពីម៉ូដែល iPhone 5S ដែរ ។

ប្រភព : sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *